Kontakt

Numer telefonu:
Adres e-mail:

+48 699 829 573

kontakt@protricks.pl

Najczęściej zadawane pytania

Płatności można dokonać poprzez przelew bankowy na numer konta organizatora: 45 1050 1445 1000 0097 6755 4109 w tytule przelewu proszę podać: swoje miasto, imię i nazwisko uczestnika oraz grupę do której uczęszcza. (np. Bochnia Jan Kowalski Grupa 2)

Drugim sposobem jest dokonanie płatności online poprzez swój Panel Rodzica w systemie ActivNow.

Zgodnie z umową płatności za zajęcia dokonywane mają być do 10 dnia miesiąca „z góry” lub do 7 dni od zawarcia umowy (wypełnienia formularza zapisów) dla osób które dokonują swoją pierwszą wpłatę.

Zgodnie z umową płatności za zajęcia traktowane są jako rezerwacje miejsca w grupie i dlatego są niezależne od frekwencji uczestnika.

Rezygnacja z usług zgodnie z umową odbywa się z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Kalendarz zajęć oraz rozpiska wysokości opłat za poszczególne miesiące dostępna jest w Panelu Rodzica w systemie ActivNow, jak i również na naszej stronie po kliknięciu tutaj

Każdy rodzic, który zapisał swoje dziecko do nas na zajęcia ma swój dedykowany Panel, żeby do niego się zalogować należy wejść w link wysłany w mailu na adres podany w formularzu zapisów na zajęcia. (tytuł maila: PROTRICKS academy zaprasza do rejestracji w ActiveNow) Następnie wystarczy ustawić swoje hasło.

Późniejsze logowania do Panelu Rodzica ActivNow będą odbywać się przez kliknięcie ikonki, na naszej stronie w prawym górnym rogu lub bezpośrednio poprzez stronę app.activenow.io 

W celu ponownego wysłania zaproszenia do rejestracji w systemie ActivNow lub zmienienia adresu email prosimy o kontakt telefoniczny.